Se abrirá la página principal de la UPV/EHU

Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao
HORARIO

Horarios  (aplicación Web untis. Utilizar Mozilla Firefox ya que no funciona bien con otros exploradores)

  • Por medio de esta aplicación, puedes consultar el horario de tu grupo
  • Ten en cuenta que el Calendario se organiza por semanas
  • Guía rápida de uso de Web Untis (pdf, 258 KB)

HORARIO OPTATIVAS DE 4º 2014-2015

Educación Infantil/ Haur Hezkuntza

Aipamena/
Mención

Grupo/taldea

         
   

Astelehena/lunes

Asteartea/martes

Asteazkena/miercoles

Osteguna/jueves

Ostirala/viernes

Atzerriko Hizkuntza/
Lengua extranjera

Grupos 61/81 taldeak

27596 English
for the Infant and Primary clasroom

27581 Development of English Linguistic
competence

27582
Langue Êtrangère: Français

27583
Foreign Language Teaching: English

27580 Development in English
communicative competence

TORREALDAY

BALZA

LINARES

BADIOLA

AZCUNA

BERRIKUNTZA
INNOVACIÓN

31 taldea

27628.-Ikusizko Arteek Berrikuntzari Egindako Ekarpenak 

27629.-Haur Hezkuntzako Lehen Ziklorako Estrategia eta Teknika Psikomotorrak 

27626.-Zientzien eta Matematikaren Irakaskuntzako Egungo Joerak 

27625.-Hizkuntzak eta Berrikuntza Haur Hezkuntzako Ikasgeletan 

27627.-Gizarte Ezagutzarako Proiektuak eta Berrikuntza 

BIKANDI

MONGE

MORENTIN/
ETXEBARRIA

GARAY

MOLERO

CURRICULO Y RECURSOS/ BALIABIDEAK

grupos 02/32
taldeak

27579 - Currículo y Recursos Didácticos en Ciencias Sociales

27577 - Zientzien Irakaskuntzarako Jarduera, Tresna eta Baliabideak

27578 - Matematikako Tailerra

27576 - Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Lengua y la Literatura

27594 - Irakaskuntza Materialen Ikerketa

FERNANDEZ DE LARREA

ZAMALLOA

GUTIERREZ

GOMEZ

BILBAO/PEREZ

DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA
ANIZTASUNA

grupos 02/32
taldeak

27574- Hizkuntzen didaktikarako ikuspegi berriak

27571.-Didáctica de Segundas Lenguas a Alumnado Inmigrante

27575.-El Proyecto Lingüístico de Centro

27572.-Hizkuntza Estandarra eta Aldaerak Eskolan

27573 - Euskal Herriko Hizkuntzak eta Gizartea

 

ENCINAS

GARAY

GAMINDE

MOUNOLE

 

MUSIKA

grupos 02/32 taldeak

27586.-Ahots Hezkuntza eta Kantua

27589.-Hizkuntzen Elkarrekintza. Ikus-entzunezko Kultura. Azterketa Genero Ikuspegitik

27588.-Prestakuntza Instrumentala

27585.-Entzumen Hezkuntza

27587.-Erritmoa, Mugimendua eta Dantza

IBARRETXE

MONTORIO

ARRIAGA

CAMARA

ARRIOLABENGOA

 

 

English

 

Atzerriko Hizkuntza/
Lengua extranjera

Irakasgaiak ingelez eta frantsezez ematen dira /Hay asignaturas en francés e ingles
Talde bakar bat dago Lehen eta Haur hezkuntzarako / El grupo es único para infantil y primaria

 

Frances

 

Musika

Irakasgaiak euskaraz dira / Todas las asignaturas son en euskera
Bi talde daude. 32. Haur hezkuntzakoa da / Hay dos grupos, el 32 corresponde al  grado de E. infantil

 

Castellano

 

CURRICULO Y RECURSOS/ BALIABIDEAK

Irakasgaiak euskaraz eta erdaraz daude / Hay asignaturas en euskera y en castellano
27578 eta 27577 iragasgaiak 32. Taldekoak dira /Las asignaturas 27578 y 27577 son del grupo 32
27579, 27576 eta 27594 irakasgaietan talde bakarra da LH eta HHn / Las asignaturas 27579 27576 y 27594 el grupo es único para infantil y primaria

 

Euskera

 

DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA
ANIZTASUNA

Irakasgaiak euskaraz eta erdaraz daude / Hay asignaturas en euskera y en castellano
Bi talde daude: 31/01 Lehen hezkuntzan eta 32/02 Haur hezkuntzan / Hay dos grupos el 31/01 es de primaria y el 32/02 de infantil

     

BERRIKUNTZA
INNOVACIÓN

31. taldean irakasgai guztiak euskaraz daude
Todas las asignaturas son en euskera en el grupo 31

Ez baduzu aipamen oso bat hartzen, kontuan hartu irakasgaien ordutegia
Si no se matricula en ninguna mención tenga en cuenta que el horario de las posibles asignaturas que seleccione no coincida

Hautazko ikasgai hauek ere, matrikula ditzakezue (arratsaldeko ordutegia)
Además os podéis matricular en las siguientes asignaturas optativas (horario de tarde)

   

Astelehena/lunes

Asteartea/martes

Asteazkena/miercoles

Osteguna/jueves

Ostirala/viernes

Euskarazko plan gidaria/ Plan director Euskera

 

25188 Euskarazko arauak eta erabilerak

 

27595 Komunikazioa Euskaraz: Hezkuntza eta Gizarte Arloak

   
   

PARDO

 

PARDO

   

Erlijioa/Religión

02/32

 

25894: Erlijioaren fenomenologia

25894 Fenomenología de la Religión

 
             

 

Educación Primaria/ LehenHezkuntza

Aipamena
Mención

Grupo/talde

         
 

Astelehena/lunes

Asteartea/martes

Asteazkena/miercoles

Osteguna/jueves

Ostirala/viernes

ATZERRIKO HIZKUNTZA/LENGUA EXTRANJERA

Grupos 61/81
taldeak

27596 English
for the Infant and Primary clasroom

27581 Development of English Linguistic
competence

27582
Langue Êtrangère: Français

27583 Foreign Language Teaching: English

27580 Development in English
communicative competence

TORREALDAY

BALZA

LINARES

BADIOLA

AZCUNA

BERRIKUNTZA/
INNOVACIÓN

grupos 01/31
taldeak

27593.-Ikaskuntza Digitalerako Egoera Pedagogiko Berriak

27592 - Proyectos e Innovación Educativa en Ciencias Sociales

27590.- Zientzien Irakaskuntzako Egungo Joerak 

27591.-Matematikaren Irakaskuntzako Egungo Joerak

27584 - Lenguas e Innovación en la Escuela

CASTAÑO

ZAMALLOA

USKOLA

BERCIANO

GARAY

CURRICULUMA

grupos 01/31

27578- Matematikako Tailerra

27577 - Zientzien Irakaskuntzarako Jarduera, Tresna eta Baliabideak

27579 - Currículo y Recursos Didácticos en Ciencias Sociales

27576 - Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Lengua y la Literatura

27594 - Irakaskuntza Materialen Ikerketa

   

RUIZ DE GAUNA

ZAMALLOA

FERNANDEZ DE LARREA

GÓMEZ

BILBAO/PÉREZ

DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA
ANIZTASUNA

grupos 01/31

27571.-Didáctica de Segundas Lenguas a Alumnado Inmigrante

27575.-El Proyecto Lingüístico de Centro

27572.-Hizkuntza Estandarra eta Aldaerak Eskolan

27573.-Euskal Herriko Hizkuntzak eta Gizartea

27574.-Hizkuntzen Didaktikarako Ikuspegi Berriak

ENCINAS

GARAY

GAMINDE

MOUNOLE

 

MUSIKA

Grupo 31/taldea

27585.-Entzumen Hezkuntza

27588.-Prestakuntza Instrumentala

27587.-Erritmoa, Mugimendua eta Dantza

27586.-Ahots Hezkuntza eta Kantua

27589.-Hizkuntzen Elkarrekintza. Ikus-entzunezko Kultura. Azterketa Genero Ikuspegitik

CAMARA

ARRIAGA

ARRIOLABENGOA

IBARRETXE

CAMARA/MONTORIO

 

 

English

 

Atzerriko Hizkuntza/
Lengua extranjera

Irakasgaiak ingelez eta frantsezez ematen dira /Hay asignaturas en francés e ingles
Talde bakar bat dago Lehen eta Haur hezkuntzarako / El grupo es único para infantil y primaria

 

Frances

 

Musika

Irakasgaiak euskaraz dira / Todas las asignaturas son en euskera
Bi talde daude. 31. Lehen hezkuntzakoa da / Hay dos grupos, el 31 corresponde al  grado de E. Primaria

 

Castellano

 

CURRICULO Y RECURSOS/ BALIABIDEAK

Irakasgaiak euskaraz eta erdaraz daude / Hay asignaturas en euskera y en castellano
27578 eta 27577 irakasgaiak 31. Taldekoak dira / Las asignaturas 27578 y 27577 son del grupo 31
27579,27576 eta 27594: talde bakar bat dago LH eta HHn / Las asignaturas 27579 27576 y 27594 el grupo es único para infantil y primaria

 

Euskera

 

DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA
ANIZTASUNA

Irakasgaiak gaztelaniaz eta euskaraz daude / Hay asignaturas en euskera y en castellano
Bi talde daude. 31/01 da Lehen Hezkuntzakoa / Hay dos grupos el 31/01 es de primaria

     

BERRIKUNTZA
INNOVACIÓN

Irakasgaiak gaztelaniaz eta euskaraz daude / Hay asignaturas en euskera y en castellano
01/31 taldea Lehen hezkuntzarako da / El grupo de cada asignatura 01/31 es único para primaria

Ez baduzu aipamen oso bat hartzen, kontuan hartu irakasgaien ordutegia
Si no se matricula en ninguna mención tenga en cuenta que el horario de las posibles asignaturas que seleccione no coincida

Hautazko ikasgai hauek ere, matrikula ditzakezue (arratsaldeko ordutegia)
Además os podéis matricular en las siguientes asignaturas optativas (horario de tarde)

   

Astelehena/lunes

Asteartea/martes

Asteazkena/miercoles

Osteguna/jueves

Ostirala/viernes

Euskarazko plan gidaria/ Plan director Euskera

 

25188 Euskarazko arauak eta erabilerak

 

27595 Komunikazioa Euskaraz: Hezkuntza eta Gizarte Arloak

   
   

PARDO

 

PARDO

   

Erlijioa/Religión

01/31

   

25894 Fenomenología de la Religión

25894: Erlijioaren fenomenologia

 
             

Fecha de la última modificación: 08/09/2014